Lũ lớn di chuyển về phía đông, cư dân dọc sông Dương Tử khốn đốn

Công tác cứu hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ đang được gấp rút tiến hành. Ảnh: SCMP
Công tác cứu hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ đang được gấp rút tiến hành. Ảnh: SCMP
Công tác cứu hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ đang được gấp rút tiến hành. Ảnh: SCMP
Lên top