Lũ cuốn phăng cầu ở Nhật Bản, dự báo tiếp tục mưa lớn

Lên top