Lợn con "hóa đá" vì quá sợ hãi khi đi lạc vào cầu kính Trung Quốc

Chú lợn rừng nép vào vách đá vì sợ hãi. Ảnh: Mail.
Chú lợn rừng nép vào vách đá vì sợ hãi. Ảnh: Mail.
Chú lợn rừng nép vào vách đá vì sợ hãi. Ảnh: Mail.
Lên top