Lời khuyên thiết thực về việc ngăn ngừa COVID-19 trên màn hình cảm ứng

Để ngăn chặn COVID-19 trên màn hình cảm ứng, các nhà khoa học Anh đưa ra lời khuyên thiết thực như sử dụng khăn lau hoặc rửa tay bằng nước khử trùng trong vòng 20 giây. Ảnh: Getty
Để ngăn chặn COVID-19 trên màn hình cảm ứng, các nhà khoa học Anh đưa ra lời khuyên thiết thực như sử dụng khăn lau hoặc rửa tay bằng nước khử trùng trong vòng 20 giây. Ảnh: Getty
Để ngăn chặn COVID-19 trên màn hình cảm ứng, các nhà khoa học Anh đưa ra lời khuyên thiết thực như sử dụng khăn lau hoặc rửa tay bằng nước khử trùng trong vòng 20 giây. Ảnh: Getty
Lên top