Lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông không được bảo vệ sẽ không có COC

Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: UNSW
Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: UNSW
Giáo sư Carlyle Thayer. Ảnh: UNSW
Lên top