Lời giải cho bí ẩn ở ngôi sao kỳ lạ bậc nhất trong vũ trụ

Ngôi sao khổng lồ Betelgeuse mờ đi hơn 2,5 lần trong giai đoạn cuối 2019, đầu năm 2020. Đây là lần mờ đi đáng kể nhất được quan sát thấy trong những thập kỷ gần đây. Ảnh: Đại học Sơn Đông
Ngôi sao khổng lồ Betelgeuse mờ đi hơn 2,5 lần trong giai đoạn cuối 2019, đầu năm 2020. Đây là lần mờ đi đáng kể nhất được quan sát thấy trong những thập kỷ gần đây. Ảnh: Đại học Sơn Đông
Ngôi sao khổng lồ Betelgeuse mờ đi hơn 2,5 lần trong giai đoạn cuối 2019, đầu năm 2020. Đây là lần mờ đi đáng kể nhất được quan sát thấy trong những thập kỷ gần đây. Ảnh: Đại học Sơn Đông
Lên top