Lời đáp sốc của cảnh sát Mỹ khi nghi phạm da đen nói "Tôi không thở được"

Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát trong vụ bắt giữ Derrick Scott ngày 20.5.2019 tại Oklahoma, Mỹ. Nguồn: Cảnh sát thành phố Oklahoma.
Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát trong vụ bắt giữ Derrick Scott ngày 20.5.2019 tại Oklahoma, Mỹ. Nguồn: Cảnh sát thành phố Oklahoma.
Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát trong vụ bắt giữ Derrick Scott ngày 20.5.2019 tại Oklahoma, Mỹ. Nguồn: Cảnh sát thành phố Oklahoma.
Lên top