Lời cầu cứu ám ảnh nao lòng và thực trạng đau thương ở Ấn Độ

Không chỉ các bệnh viện, các cơ sở hỏa táng ở Ấn Độ cũng trở nên quá tải giữa cơn bão đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Không chỉ các bệnh viện, các cơ sở hỏa táng ở Ấn Độ cũng trở nên quá tải giữa cơn bão đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Không chỉ các bệnh viện, các cơ sở hỏa táng ở Ấn Độ cũng trở nên quá tải giữa cơn bão đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top