Loạt tiểu hành tinh bay cực nhanh tiếp cận Trái đất trong tuần này

Minh họa tiểu hành tinh bay ngang Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Minh họa tiểu hành tinh bay ngang Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Minh họa tiểu hành tinh bay ngang Trái đất. Ảnh: AFP/Getty
Lên top