Loạt cảnh sát, cứu hỏa bị đình chỉ công tác để điều tra sau vụ hỗn loạn 6.1

Quang cảnh vụ hỗn loạn ở Điện Capitol Mỹ ngày 6.1 giữa lúc Quốc hội họp xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Quang cảnh vụ hỗn loạn ở Điện Capitol Mỹ ngày 6.1 giữa lúc Quốc hội họp xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Quang cảnh vụ hỗn loạn ở Điện Capitol Mỹ ngày 6.1 giữa lúc Quốc hội họp xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP
Lên top