Loạt ảnh cận cảnh chi tiết nhất về COVID-19 do Mỹ công bố

Bức ảnh này cho thấy một mẫu virus (màu cam) đang được phân tách từ một bệnh nhân ở Mỹ và được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Nguồn: NIAID-MRL.
Bức ảnh này cho thấy một mẫu virus (màu cam) đang được phân tách từ một bệnh nhân ở Mỹ và được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Nguồn: NIAID-MRL.
Bức ảnh này cho thấy một mẫu virus (màu cam) đang được phân tách từ một bệnh nhân ở Mỹ và được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Nguồn: NIAID-MRL.
Lên top