Loài vượn lớn sẽ mất khoảng 90% môi trường sống ở Châu Phi

Tất cả các loài vượn lớn (khỉ đột, tinh tinh, đười ươi) đều đã bị đe dọa tuyệt chủng hoặc cực kỳ nguy cấp. Ảnh: AFP
Tất cả các loài vượn lớn (khỉ đột, tinh tinh, đười ươi) đều đã bị đe dọa tuyệt chủng hoặc cực kỳ nguy cấp. Ảnh: AFP
Tất cả các loài vượn lớn (khỉ đột, tinh tinh, đười ươi) đều đã bị đe dọa tuyệt chủng hoặc cực kỳ nguy cấp. Ảnh: AFP
Lên top