Loài vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng

Triết bụng trắng (triết nâu). Ảnh: AFP
Triết bụng trắng (triết nâu). Ảnh: AFP
Triết bụng trắng (triết nâu). Ảnh: AFP
Lên top