Loại tên lửa Iran bắn hạ máy bay Ukraina có sức mạnh thế nào?

Hệ thống phòng không SA-15 của Iran. Ảnh: Reuters
Hệ thống phòng không SA-15 của Iran. Ảnh: Reuters
Hệ thống phòng không SA-15 của Iran. Ảnh: Reuters
Lên top