Loài người mới được đặt tên có thể là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại

Homo bodoensis. Ảnh chụp màn hình/Ettore Mazza
Homo bodoensis. Ảnh chụp màn hình/Ettore Mazza
Homo bodoensis. Ảnh chụp màn hình/Ettore Mazza
Lên top