Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Loại hình sách lần đầu tiên được đưa vào Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại