Loài chim “ồn ào” nhất thế giới có tiếng kêu chẳng giống chim

Loài chim "ồn ào" nhất thế giới. Ảnh: Science News.
Loài chim "ồn ào" nhất thế giới. Ảnh: Science News.
Loài chim "ồn ào" nhất thế giới. Ảnh: Science News.
Lên top