Lô vaccine COVID-19 phân phối đầu tiên ở Mỹ không đủ đáp ứng nhu cầu

Lô vaccine COVID-19 đầu tiên được phân phối ở Mỹ không đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu. Ảnh: AFP
Lô vaccine COVID-19 đầu tiên được phân phối ở Mỹ không đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu. Ảnh: AFP
Lô vaccine COVID-19 đầu tiên được phân phối ở Mỹ không đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu. Ảnh: AFP
Lên top