Lộ trình để Singapore chung sống với COVID-19

Singapore đang vạch lộ trình sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Singapore đang vạch lộ trình sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Singapore đang vạch lộ trình sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top