Lo sợ huyết chiến khốc liệt ở Idlib, người Syria đào hầm, mở rộng hang để ẩn náu

Một người đàn ông đang dùng cuốc mở rộng một hang ở Kafr Ain, phía nam tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông đang dùng cuốc mở rộng một hang ở Kafr Ain, phía nam tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông đang dùng cuốc mở rộng một hang ở Kafr Ain, phía nam tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP.
Lên top