Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lo ông Trump áp đảo, bà Clinton tìm cách bảo toàn phiếu bầu