Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lo nguy cơ tấn công cao, trường học Pháp huấn luyện cách trốn khủng bố cho bé từ 2 tuổi