Lo ngại dịch COVID-19, nhiều người dân Ấn Độ tìm đến các nhà chiêm tinh

Nhà chiêm tinh Ấn Độ Sanjay Sharma trong căn phòng với khách hàng tò mò về tương lai khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Ảnh: Reuters
Nhà chiêm tinh Ấn Độ Sanjay Sharma trong căn phòng với khách hàng tò mò về tương lai khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Ảnh: Reuters
Nhà chiêm tinh Ấn Độ Sanjay Sharma trong căn phòng với khách hàng tò mò về tương lai khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Ảnh: Reuters
Lên top