Lo ngại COVID-19, Australia khuyến cáo công dân tránh đi đến Melbourne

Một người phụ nữ băng qua đường trong khu trung tâm của Melbourne. Ảnh: AFP.
Một người phụ nữ băng qua đường trong khu trung tâm của Melbourne. Ảnh: AFP.
Một người phụ nữ băng qua đường trong khu trung tâm của Melbourne. Ảnh: AFP.
Lên top