Lộ manh mối nước trên sao Hỏa từ mẫu vật đầu tiên NASA thu thập

Ống đựng mẫu đá sao Hỏa của tàu thám hiểm Perseverance. Ảnh: NASA
Ống đựng mẫu đá sao Hỏa của tàu thám hiểm Perseverance. Ảnh: NASA
Ống đựng mẫu đá sao Hỏa của tàu thám hiểm Perseverance. Ảnh: NASA
Lên top