Lộ kế hoạch Mỹ điều binh đến Venezuela, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cầm cuốn sổ có dòng chữ nghi là lộ kế hoạch điều 5.000 quân đến Colombia, sát Venezuela. Ảnh: Reuters
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cầm cuốn sổ có dòng chữ nghi là lộ kế hoạch điều 5.000 quân đến Colombia, sát Venezuela. Ảnh: Reuters
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cầm cuốn sổ có dòng chữ nghi là lộ kế hoạch điều 5.000 quân đến Colombia, sát Venezuela. Ảnh: Reuters
Lên top