Lộ hình ảnh và danh tính thật của tân thủ lĩnh khủng bố IS

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Ảnh: SF.
Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Ảnh: SF.
Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Ảnh: SF.
Lên top