"Lỡ hẹn" ở Triều Tiên, khả năng ông Tập Cận Bình - Kim Jong-un “hội ngộ” tại Nga?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Lên top