Lỡ hạn chót, Anh-EU lo ngại Brexit không thoả thuận

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Ursula von der Leyen trước các cuộc đàm phán hậu Brexit. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Ursula von der Leyen trước các cuộc đàm phán hậu Brexit. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Ursula von der Leyen trước các cuộc đàm phán hậu Brexit. Ảnh: AFP
Lên top