Lộ diện ứng viên sáng giá đại diện chính quyền ông Biden tại Trung Quốc

Nicholas Burns là ứng viên hàng đầu cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc của chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Nicholas Burns là ứng viên hàng đầu cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc của chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Nicholas Burns là ứng viên hàng đầu cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc của chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top