Lộ diện ngoại hành tinh gần Trái đất nhất từng được chụp ảnh

COCONUTS-2b là ngoại hành tinh gần Trái đất nhất được chụp ảnh cho đến nay. Ảnh: Đại học Hawaii
COCONUTS-2b là ngoại hành tinh gần Trái đất nhất được chụp ảnh cho đến nay. Ảnh: Đại học Hawaii
COCONUTS-2b là ngoại hành tinh gần Trái đất nhất được chụp ảnh cho đến nay. Ảnh: Đại học Hawaii
Lên top