Lộ diện đối thủ "người quen" của ông Donald Trump tranh cử tổng thống 2020

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: Getty Images
Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: Getty Images
Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: Getty Images
Lên top