Lở đất kinh hoàng chặn đứng một con đường ở Trung Quốc

Trận lở đất xảy ra tại một con đường ven sườn núi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Chụp màn hình
Trận lở đất xảy ra tại một con đường ven sườn núi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Chụp màn hình
Trận lở đất xảy ra tại một con đường ven sườn núi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top