Lở đất chặn sông ở Trung Quốc: Khu dân cư và nhà máy điện gặp nguy

Lở đất do mưa lớn ở Trung Quốc những ngày gần đây đã đe dọa đến tính mạng của hàng nghìn người dân. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lở đất do mưa lớn ở Trung Quốc những ngày gần đây đã đe dọa đến tính mạng của hàng nghìn người dân. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lở đất do mưa lớn ở Trung Quốc những ngày gần đây đã đe dọa đến tính mạng của hàng nghìn người dân. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top