Lở đất chặn đứng nhánh sông Dương Tử: Một thành phố có nguy cơ bị nhấn chìm

Lở đất chặn đứng sông lớn ở Trung Quốc, một thành phố trước nguy cơ bị nhấn chìm. Nguồn: CGTN.
Lở đất chặn đứng sông lớn ở Trung Quốc, một thành phố trước nguy cơ bị nhấn chìm. Nguồn: CGTN.
Lở đất chặn đứng sông lớn ở Trung Quốc, một thành phố trước nguy cơ bị nhấn chìm. Nguồn: CGTN.
Lên top