Lo bùng dịch hạch, Nga cấm săn bắn gần biên giới

Lên top