Lo bùng dịch, Anh tái phong tỏa khoảng 4 triệu dân các vùng phía bắc

Nhân viên y tế động viên bệnh nhân trước khi chụp X-quang tại Bệnh viện Hoàng gia Blackburn, Blackburn, Anh. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế động viên bệnh nhân trước khi chụp X-quang tại Bệnh viện Hoàng gia Blackburn, Blackburn, Anh. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế động viên bệnh nhân trước khi chụp X-quang tại Bệnh viện Hoàng gia Blackburn, Blackburn, Anh. Ảnh: AFP.
Lên top