Lộ bản chất bất ngờ việc Mỹ "rút quân" khỏi Syria

Xe quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: RT
Xe quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: RT
Xe quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: RT
Lên top