Lính Vệ binh Quốc gia ngủ la liệt trên sàn tòa nhà Quốc hội Mỹ

Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn của Điện Capitol ngày Hạ viện Mỹ họp ngày 13.1. Ảnh: AFP.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn của Điện Capitol ngày Hạ viện Mỹ họp ngày 13.1. Ảnh: AFP.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn của Điện Capitol ngày Hạ viện Mỹ họp ngày 13.1. Ảnh: AFP.
Lên top