Lính Mỹ ở Afghanistan và Iraq bị cắt giảm mạnh

Mỹ thông báo rút quân khỏi Aghanistan và Iraq xuống mức thấp kỷ lục sau 2 thập kỷ. Ảnh: AFP.
Mỹ thông báo rút quân khỏi Aghanistan và Iraq xuống mức thấp kỷ lục sau 2 thập kỷ. Ảnh: AFP.
Mỹ thông báo rút quân khỏi Aghanistan và Iraq xuống mức thấp kỷ lục sau 2 thập kỷ. Ảnh: AFP.
Lên top