Lính Mỹ bị đe dọa tấn công sau quyết định của ông Donald Trump về Jerusalem

Lính Mỹ ở Iraq có thể trở thành mục tiêu tấn công sau quyết định của ông Donald Trump về Jerusalem. Ảnh: Reuters
Lính Mỹ ở Iraq có thể trở thành mục tiêu tấn công sau quyết định của ông Donald Trump về Jerusalem. Ảnh: Reuters