Linh dương Tây Tạng ở Trung Quốc thoát bờ vực tuyệt chủng

Linh dương Tây Tạng. Ảnh: AFP
Linh dương Tây Tạng. Ảnh: AFP
Linh dương Tây Tạng. Ảnh: AFP
Lên top