Liệu sự sống trên Trái đất có bắt nguồn từ sao Hỏa?

Vi khuẩn trên sao Hỏa có khả năng đến từ tha sinh liên quan đến Trái đất. Ảnh: Florida Institute of Technology.
Vi khuẩn trên sao Hỏa có khả năng đến từ tha sinh liên quan đến Trái đất. Ảnh: Florida Institute of Technology.
Vi khuẩn trên sao Hỏa có khả năng đến từ tha sinh liên quan đến Trái đất. Ảnh: Florida Institute of Technology.
Lên top