Liệu ông Trump còn cơ hội lật ngược tình thế ở chiến địa Georgia

Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm phiếu tại State Farm Arena hôm 5.11 ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm phiếu tại State Farm Arena hôm 5.11 ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử quận Fulton kiểm phiếu tại State Farm Arena hôm 5.11 ở Atlanta, Georgia. Ảnh: AFP.
Lên top