Liều lĩnh về quê trong thùng xe trộn bê tông, 18 người Ấn Độ bị cách ly

Lên top