Liệu con người có thể sinh sống ở hệ sao gần Trái đất nhất?

Hình minh họa cho thấy Proxima b quay quanh ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri. Ảnh: ESO/M.Kornmesser
Hình minh họa cho thấy Proxima b quay quanh ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri. Ảnh: ESO/M.Kornmesser
Hình minh họa cho thấy Proxima b quay quanh ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri. Ảnh: ESO/M.Kornmesser
Lên top