Liên minh GAVI nói về mốc thời gian quyết định có hay không vaccine COVID

Mùa thu là thời điểm sẽ cho những chỉ báo đầu tiên về việc liệu có vaccine COVID-19 không. Ảnh: AFP.
Mùa thu là thời điểm sẽ cho những chỉ báo đầu tiên về việc liệu có vaccine COVID-19 không. Ảnh: AFP.
Mùa thu là thời điểm sẽ cho những chỉ báo đầu tiên về việc liệu có vaccine COVID-19 không. Ảnh: AFP.
Lên top