Liên minh Châu Âu hoàn thành tiến trình phê chuẩn EVFTA

Lên top