Liên minh Châu Âu đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine''

Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận về hộ chiếu vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận về hộ chiếu vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận về hộ chiếu vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top