Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên sau cuộc khẩu chiến Nga-Mỹ